MX FUEL™ Equipment

Na placu budowy MX FUEL™ dostarcza moc dorównującą mocy urządzeniom spalinowym, ale bez emisji szkodliwych spalin. Dzięki urządzeniom MX FUEL™ zmniejszamy ślad węglowy, eliminując niebezpieczne zanieczyszczenia. To działanie
sprzyja poprawie zdrowia i zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.
MX FUEL™ rozwiązuje problemy związanez zastosowaniem urządzeń spalinowych
w zamkniętych pomieszczeniach.
MX FUEL™ można stosować w zamkniętych pomieszczeniach, tunelach, głębokich wykopach bez narażania się na ból głowy, wdychanie oparów benzyny i spalin. Niepotrzebne staje się stosowanie dodatkowych urządzeń wentylujących.
MX FUEL™ oszczędza czas użytkownika poświęcany na problematyczny
rozruch maszyn spalinowych, przygotowanie mieszanki paliwowo
olejowej, jej składowanie i uzupełnianie w urządzeniach roboczych. Maszyny
MX FUEL™ są gotowe do pracy od razu po naciśnięciu włącznika.
Porównując MX FUEL™ do bezpośrednich spalinowych konkurentów, w ciągu
jednego roku użytkownik może zmniejszyć poziom emitowanego CO2 do
atmosfery aż o 526 kg.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook